Ryttarförening

Hur du hittar närmaste ryttarförening

När man har ridit ett tag, eller har ett barn som rider aktivt på något stall, kanske man blir intresserad av att bli medlem i en ryttarförening. Många som tar ridlektioner hör inte till någon förening utan tar bara ridlektioner som elev i en ridskola. De flesta ryttarföreningar driver stallverksamhet men det finns även de föreningar som bara ägnar sig åt tävlingsverksamhet. I landet finns det många ryttarföreningar och de flesta får olika slags bidrag från kommunen. Du kanske undrar hur du hittar närmaste ryttarförening? Hör efter om det finns en ryttarförening i stallet där du håller till. Om det bara bedrivs ridskoleverksamhet där behöver du kanske få hjälp med hur du hittar närmaste ryttarförening.

Hur du hittar närmaste ryttarförening

Hur du hittar närmaste ryttarförening

Ifall stallet du brukar vistas på inte har någon ryttarförening, kan du enkelt hitta en på internet. Svenska Ridsportförbundet har en internetsida som heter ridsportsportalen.se som snabbt visar hur du hittar närmaste ryttarförening. Genom att ange ditt postnummer eller genom att välja din kommun, visas en lista över alla närliggande föreningar. Hur du hittar närmaste ryttarförening beror på var i landet du bor eftersom föreningarna är spridda över hela landet. Att vara medlem i en förening skapar samhörighet och ger en stor mängd vänner med samma intresse som man själv har. Som medlem i en ryttarförening får du tillgång till många fina medlemsförmåner.

Att höra till en ryttarförening är bra. Alla medlemmar i en ridklubb eller ryttarförening är också anslutna till Svenska Ridsportförbundet och är helt automatiskt med i förbundet. Beroende på var och hur du hittar närmaste ryttarförening, kan du delta i föreningens program. Många föreningar ordnar regelbundet ridtävlingar och andra aktiviteter för ryttarna och deras familjer. De flesta ryttarföreningar införskaffar bland annat föreningens egna ridjackor så det under större sammankomster syns vilken ryttarförening man representerar. Det ordnas också olika sorters ridläger på de flesta ridskolor och de arrangeras ofta av föreningarna. Hur du hittar närmaste ryttarförening behöver alltså inte alls vara så svårt.

Nära eller lite längre bort?

Ibland är inte alltid ryttarföreningen som ligger närmast den bästa. När du söker ett lämpligt stall skall du fundera på hur du hittar närmaste ryttarförening som passar just för dig. En del rider inte alls på stall som finns i samma kommun där man själv bor. Många gör ett större val då de letar efter stall. Alla stall har olika hästraser och stallen samt föreningarna är lite olika stora. En del föreningar har flera hundra medlemmar medan andra kanske bara har ett femtiotal. Även var stallet ligger är en viktig aspekt. Det är bra att stallet ligger så att du kan enkelt ta dig dit.

Hur du hittar närmaste ryttarförening är inte alltid det viktigaste, utan att du hittar ett stall som passar dig och kanske din egen häst. Många ryttarföreningar har en mängd stallplatser som föreningens medlemmar kan få hyra till sina egna hästar till ett förmånligare pris. Det är viktigt att stallet ligger så att du kan ta dig dit trots att du kanske inte har tillgång till bil eller kan få skjuts dit. Till de lite större stallen, där det ofta även finns en ryttarförening, brukar man kunna ta sig med buss fastän de ligger lite avsides. Hur du hittar närmaste ryttarförening kan ibland också påverka hur ofta du kan rida.

Vad kostar det att vara medlem ?

När du löst problemet hur du hittar närmaste ryttarförening, kan du helhjärtat ge dig in i det aktiva föreningslivet. Det finns möjlighet för dig att delta i föreningens tävlingar och olika slags träningsprogram. På många ställen där det inte drivs ridskola utan man fungerar på tävlingsnivå, har medlemmarna möjlighet att gratis använda både ridhus och andra anläggningar som tillhör stallet. Medlemsavgiften rör sig mellan 700-1000 kronor per kalenderår. Familjemedlemmar och hela familjer har ofta nedsatta priser på sitt medlemskap. Medlemsavgiften inkluderar ofta alltså användning av anläggningen vid alla tillfällen då den inte är bokad för träning eller tävling. Varje medlem blir även olycksfallsförsäkrad vilket föreningarna oftast kräver av sin ryttare. På hemsidan får du bra tips hur du hittar närmaste ryttarförening ifall du inte ännu gjort det.

Ifall du inte är intresserad av att rida kan du ändå bli medlem i en ryttarförening. Det enklaste sättet hur du hittar närmaste ryttarförening, är att fråga runt av hästintresserade bekanta eller så söka på ridsportsportalen.se efter vilken förening som ligger bäst till. Ifall du inte rider finns det många trevliga uppgifter också för dig. På alla tävlingar som ordnas behövs det flera funktionärer och folk som sköter diverse kaffe- och matserveringar och andra organisationsuppgifter. Att få vara delaktig i föreningslivet att värdefullt och tacksamt. Till varje tävling behövs det många funktionärer och fast du aldrig gjort något sådant tidigare skall du inte dra dig för att försöka. Alla nya funktionärer får handledning och ingen behöver göra något den inte känner för. Det skall vara roligt i föreningen, oavsett om du är ryttare eller funktionär.

Trevligt och aktivt föreningsliv

Fast det kanske till en början kan kännas jobbigt med att fundera ut hur du hittar närmaste ryttarförening, kommer du snabbt att hitta en du trivs på. Du kanske råkar hitta ett stall och en förening där du inte känner någon sedan tidigare eller så kanske du redan har bekanta som redan huserar på stallet i fråga. Oberoende av var din förening befinner dig och oberoende om du rider eller ej, kommer du snabbt att vara en del av det trevliga och mycket omfattande föreningslivet. Livet på stallbacken är aktivt och stämningen är oftast på topp både hos arbetarna samt ryttarna. Att själv bidra till ett gott samarbete är en självklarhet för alla ryttarföreningens medlemmar, inte minst för att allt skall förlöpa utan risker och några olyckor.